uvod

Úvod

Jesličky U Sovičky pro děti ve věku od 1,5 do 3 let věku opětovně zahájily provoz 1. září 2016 a budou po dobu 24 měsíců financovány převážně z dotace MPSV v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Vzhledem k předchozí zkušenosti fungování v režimu mateřské školy chceme navázat na výchovně vzdělávací cíle dané školním vzdělávacím programem. Více informací o koncepci vzdělávání a péče o děti

Informace k provozu skupiny

Platné od 1. 9. 2016

  • Kapacita zařízení: 12 dětí v jednom okamžiku, možnost sdílené docházky.
  • Provozní doba: 7: 00 – 16: 00
  • Školné: Základní cena za jedno dítě 1 000 Kč na měsíc (lze uplatnit do daňového odpočtu).
  • Strava: Celodenní strava (přesnídávka, oběd, svačinka) bude dovážena z chrudimské nemocnice. Cena bude upřesněna.
  • Přijímáme pouze očkované děti
  • Alespoň jeden rodič má prokazatelnou vazbu na trh práce (zaměstnaný nebo OSVČ, případně registrován na ÚP).
  • Při omezené docházce se ceny nebudou poměrně krátit.
  • Omezení docházky platí pro rodiče dítěte mladšího 2 let pobírajících rodičovský příspěvek - na 46hodin/měsíčně.
  • Při absenci nebudou rodičům poskytovány slevy; možnost náhrady zůstane
  • Přednostně budou přijímány děti na celodenní docházku.

Kde nás najdete:

Korbářova 319
537 01 Chrudim

Spojení:

+420 775 013 035
jesle@edda-chrudim.cz

 

# NAHORU

Historie

2016/2017

K červenci 2016 jsme však dostali výpověď ze stávajících prostor, zkolaudovaných na MŠ, bohužel bez možnosti získat jiné školské prostory způsobilé k provozu jeslí v režimu MŠ. K zachování kontinuity provozu zařízení tak bylo jedinou možností znovu nalézt vhodné prostory odpovídající hygienickým normám na dětské skupiny a získat prostředky na provoz z nového dotačního období EU na dětské skupiny z Operačního programu zaměstnanost od Evropského sociálního fondu.

Provoz jesliček tak bude od července 2016 probíhat v bezbariérovém rodinném domě s uzavřenou zahrádkou ve vilkové části města, jehož prostory budou nově zrekonstruovány a plně vybaveny. Dětem bude k dispozici pobytová místnost vybavená v duchu montessori připraveného prostředí s příslušným sociálním zázemím (WC, šatna).

2014/2015

Pro školní rok 2014/2015 jsme se zaměřili na péči o děti do 3 let – tzv. jesle. Zákon o jeslích byl zrušen k 1.1.2014 – do té doby zdravotnická zařízení se tedy houfně přeregistrovávala na mateřské školy či se musela stát příspěvkovými organizacemi měst. V Chrudimi jesle dlouhodobě neexistují, ačkoli je o ně mezi rodiči zájem, což potvrdila online anketa zřízená k tomuto účelu v létě roku 2014. Z tohoto důvodu bojujeme za zachování fungování našeho zařízení, ať již v režimu dětské skupiny či mateřské školy. Podstatné je, abychom díky získání veřejných prostředků / normativů či dotací snížili náklady na provoz (včetně mzdových), které hradí rodiče.

Naše Jesličky U Sovičky tedy plynule v březnu 2015 navázali na projektové zařízení péče o děti, které v režimu dětské skupiny fungovalo až do srpna 2015. Zároveň jsme se z důvodu posunutí termínů vypsání dotací pro dětské skupiny rozhodli, že požádáme o zápis do rejstříku škol a školských zařízení. Proto od 1.9.2015 došlo k pomyslené „transformaci“ dětské skupiny na mateřskou školu.

I tato soukromá mateřská škola, stále fungující na stejných principech montessori pedagogiky a respektujícího přístupu k dítěti, se zaměřila na péči o děti do 3 let.

2013/2014

Spolek EDDA zahájil péči o předškolní děti ve školním roce 2013/2014. V tomto školním roce bylo zařízení plně dotované z Evropského sociálního fondu v rámci výzvy B5 – zřízení a provoz zařízení péče o děti v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem projektu bylo srovnat příležitosti žen a mužů na trhu práce a zvýšit zaměstnanost.
Dětská skupina „Montessori Chrudim“ přijímala děti ve věku 1,5 až 7 let. Její historii v tomto školním roce najdete ve fotodokumentaci Mateřské školy Na rovině v Chrudimi – v roce 2013 prvních 6 alb až do alba Prázdninové přípravy (léto 2014) – tam se naše historie dělí.

 

# NAHORU